Skip to main content

Integritetspolicy

Din integritet hos Nalina – Body, Mind, Soul

Det är viktigt för oss att du har förtroende och känner dig trygg i att vi hanterar och lagrar personuppgifter om dig. Vi vill att du ska vara medveten om att vi gör det på ett lagligt sätt samt hur det går till.

Det här är vår integritetspolicy – här beskriver vi vad vi använder dina personuppgifter till och hur vi skyddar dem och de rättigheter du har.

Vilken typ av personuppgifter vi samlar in

 Vilka personuppgifter vi samlar in beror på vilken/vilka av våra tjänster som du nyttjar.

För alla aktiva kunder samlar vi in kunduppgifter i form av namn, telefonnummer, e-postadress samt din adress om du vill blir fakturerad i pappersform eller beloppet överstiger 2 000kr.

(Är du yogakund hos oss så är det endast de uppgifterna vi har sparade.)

Är du massagekund hos oss samlar vi, utöver kunduppgifterna, även in information gällande din hälsa för att kunna utföra en säker och trygg behandling. Att vi lagrar dessa personuppgifter om dig kommer du att få godkänna vi ditt nästa besök hos oss.

Hur vi samlar in personuppgifter

 Vi samlar in och behandlar personuppgifter som:

 • du lämnar själv när du blir kund hos oss och när du kommunicerar med oss – t.ex. när du tecknar yogakort, bokar behandlingstid eller prenumererar på vårt nyhetsbrev.
 • vi skapar när du bokar tid till någon av våra tjänster – t.ex. när du besöker vår hemsida, ringer eller skickar sms och e-post.
 • du lämnar i muntlig form när du kommer som massagekund till oss. Detta för att kunna utföra en säker och trygg massagebehandling.

Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster som du använder.

Vad vi använder personuppgifter till

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig:

 1. för att kunna fullfölja avtalet med dig.
 2. för att fullgöra en för Nalina – Body, Mind, Soul rättslig förpliktelse

Behandlingen av din data får också göras:

 1. sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

 För att kunna tillhandahålla tjänster behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter.

Följande är exempel på vad vi sparar dina uppgifter till.

 • Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund, för att hantera bokningar i våra bokningssystem. Vi behandlar även uppgifter för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar.

 • Annan kommunikation om tjänster

Vi behandlar även personuppgifter i annan kommunikation med dig t.ex. när du kontaktar oss via telefon eller e-post för att boka en behandlingstid eller för att boka en yogaklass eller yogakort, när vi skickar information eller kontaktar dig i frågor angående våra tjänster. Detta gör vi för att kunna hjälpa dig på bästa sätt och för att kunna ha ordning i våra bokningar.

 • Utveckling av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att utveckla vår verksamhet och våra tjänster. Detta för att vi ska kunna se statistik och erbjuda tjänster som stämmer överens med våra kunders efterfrågan.

 • Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster. Du får den då via nyhetsbrev genom e-post efter samtycke av dig.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad vi behöver. Vissa uppgifter slängs direkt, andra sparas lite längre tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och även utifrån vad lagen kräver.

 • Kunduppgifter sparas så länge du är kund hos Nalina – Body, Mind, Soul och därefter som längst 12 månader efter ditt senaste besök. Detta ur försäkringssynpunkt och utifall du vill återkomma som kund. Vissa undantag råder och det gäller sådana uppgifter som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.
 • För att kunna erbjuda dig bästa möjliga tillgång till t.ex. yogaklasser sparar vi information om bokningar under 12 månader. Detta för att kunna se statistik som hjälper oss i vårt arbete att möta efterfrågan av yogaklasser, men också för att du som kund ska kunna ha ett bokningskonto hos oss och på så sätt slippa fylla i alla uppgifter vid varje bokning.
 • E-post och sms sparas olika lång tid. Om det gäller en bokning sparas ditt meddelande/mail tills behandlingen/yogaklassen är genomförd. Detta för att kunna ha en korrekt bokningskalender för att se att vi har rätt tid bokad till dig.
 • De uppgifter som sparas längre än 12 månader är i vårt dataprogram för nyhetsbrev. Här registrerar du själv dina uppgifter eller ger skriftligt samtycke. Uppgifterna, namn och mailadress, sparas sedan tills du själv avregistrerar dig eller kontaktar oss för att bli borttagen ur maillistan.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

 Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till:

 • Myndigheter –Vi är skyldiga, att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut lämna ut de personuppgifter som följer av beslutet, t.ex. till polisen.
 • Räddningstjänst –Vid samtal till SOS alarm.
 • Underleverantörer –Så som företag som tillhandahåller våra bokningstjänster, bokföringstjänster och nyhetsbrevtjänster. Dessa företag följer de lagar och regler som gäller för biträdesavtal och får inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor vi anger.
 • Övriga –Om du har gett ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut dina kunduppgifter till företag, t.ex. andra terapeuter hos oss på Nalina – Body, Mind, Soul som du vill ska kontakta dig.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders uppgifter. Vårt arbete består bland annat i att säkerställa att inga utomstående får tillgång till våra inloggningsuppgifter till våra olika system – t.ex. bokförings,- boknings- och nyhetsbrevs system, att alltid ha känslig information inlåst t.ex. dina jpurnalanteckningar.

Åtkomst till dina personuppgifter ges bara till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

Du bestämmer över dina personuppgifter

En del av behandlingen av dina personuppgifter baseras på att vi har ditt godkännande, samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner och om du vill ta tillbaka ditt samtycke. Kontakta oss om du vill ta tillbaka ditt samtycke.

Det är dock så att för att kunna tillhandahålla vissa tjänster och produkter behöver vi hantera dina personuppgifter. Om du väljer att inte göra det så är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra tjänster och produkter till dig.

För personer under 18 år är det vårdnadshavaren som måste lämna samtycket.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilken behandling av personuppgifter som sker och varför. Det betyder att du har rätt att veta varför dina personuppgifter behandlas, under vilken tidsperiod och vilka som tar del av dem.

Dina rättigheter innefattar bland annat att du kostnadsfritt kan begära ut den information som vi har om dig.

Vi har ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekt, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevant. Om du upptäcker felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att få detta rättat. 

Rätt till radering

Kunduppgifter sparas så länge som du är kund hos Nalina – Body, Mind, Soul och därefter som längst 12 månader efter ditt senaste besök hos oss.

Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, bokföringslagen.

Som kund har du rätt att få dina uppgifter raderade så länge som de inte måste sparas enligt lag.

Personuppgiftsansvarig

Nalina Borvander – ägare av Nalina – Body, Mind, Soul

Kontaktuppgifter

Nalina – Body, Mind, Soul
Nalina Borvander
Klostergatan 6
352 30 Växjö

Tel 0739-576465
nalinaborvander@gmail.com