Skip to main content

Sagt om samtalsterapi

”Jag har upplevt samtalen som klargörande, att de bidragit till den processen jag är i som ett väldigt behagligt och vänligt samtal med någon som kan spegla mig i det som är. Jag har fått fina tänkvärda frågor som grundat mig i något som sker i mig för tillfället”.

”Det var mycket som föll på plats, ibland utan att du ens behövde säga något. Utmanande frågor som fick mig att tänka till. Som terapeut känns du lyhörd, empatisk, inkännande och personlig. Jag kände stor trygghet och förtroende.”

”Samtalet väckte många nya tankar, förståelse och ökad acceptans för mig själv. Efteråt har jag läst mer om begreppet HSP och det har skapat en större förståelse och självkärlek inför mig själv, från barndomen och genom livet. Jag förstår nu varför jag har agerat som jag gjort i vissa situationer, varför en del saker har varit extra utmanande och jag förstår bättre vissa val jag har gjort.”

BOKA SAMTALSTERAPI

> Samtalsterapi