Skip to main content

Samtalsterapi

Längtar du efter förändring, utveckling, att släppa på mentala och känslomässiga blockeringar eller kanske få hjälp att få syn på nya vägar framåt? Då är du välkommen att boka samtalsterapi. Precis som vi tränar den fysiska kroppen för att ge den de bästa förutsättningarna för att fungera optimalt så behöver vi också arbeta med vårt inre för att må så bra som möjligt.

Under samtalen hjälper jag dig att vända och vrida på perspektiven. Jag som terapeut ställer frågor kring dina upplevda tankar, känslor, medvetna (och ibland omedvetna) blockeringar och rädslor som hindrar dig att komma vidare. Tillsammans skapar vi förutsättningar för rörelse och utveckling i önskad riktning.

Det här är samtalsterapi

Samtalsterapi är en terapiform där samtalet mellan terapeut och klient är det centrala för att bearbeta upplevda problem, skapa önskad förändring och utveckling.

Som samtalsterapeut är min uppgift att få dig som klient att känna dig trygg och bekväm med att öppna upp och berätta om det som pågår i ditt inre. Samtalen sker därför i en rofylld och vacker miljö i mina lokaler på Klostergatan 6 i Växjö, men samtal erbjuds även via telefon för att öka tillgängligheten för dig som klient.

Genom samtalsterapi får du stöd och hjälp med att hitta strategier och verktyg som kan hjälpa dig på det sätt du önskar.

Så går ett terapisamtal till

Inledningsvis vill jag som terapeut lära känna dig som klient lite bättre. Vi samtalar kring vad du har för förväntningar och vad du önskar uppnå med hjälp av samtalen. Tillsammans skapar vi sedan en väg framåt som känns tillgänglig och bra för dig som klient. Det är viktigt att du som klient är villig och känner dig redo att skapa förändring för att förändring ska vara möjlig.

Varje samtal är ca 60 min och du väljer vid bokningen om du vill samtala på plats på mottagningen på Klostergatan 6 i Växjö eller om du vill samtala via telefon. Det är du som bestämmer vad du önskar samtala om och hur samtalet utvecklas. Som terapeut ställer jag frågor till dig för att hjälpa dig framåt. Ibland kan frågorna kännas obekväma, det är ofta då som du befinner dig nära ett vägskäl för att komma vidare.

Ibland använder vi olika verktyg under en terapisession. Det kan exempelvis handla om olika
andningstekniker, mindfulnessövningar, övningar för kroppsmedvetenhet för att skapa större medvetenhet och för att förflytta fokus från tankar i huvudet till kroppen och känslan istället.

Ibland kan du få med dig någon övning hem för att fortsätta arbetet även utanför själva terapisessionen. Dessa övningar är till för att öka medvetenheten och för att fördjupa förändringsarbetet.

Vad kan samtalsterapi hjälpa dig med?

Att få hjälp och stöd att sätta ord på sådant som påverkar dig i en upplevd negativ riktning har visat sig ha goda effekter för att skapa ett större välmående.

Samtalsterapi är bra för en mängd olika saker så som:

 • Att sätta ord på tankar kan hjälpa dig att få nya perspektiv
 • Ångest
 • Depression
 • Känslohantering
 • Sorgbearbetning
 • Traumabearbetning
 • Relationshantering
 • Öka självkänsla och självförtroende

Hur regelbundet bör man gå i samtalsterapi?

Antal terapisessioner skiljer sig åt från person till person samt beroende på djupet och mängden av problematik som finns. En rekommendation brukar vara att initialt boka 3-5 samtal med någon/några veckors intervall för att sedan göra en utvärdering och plan för eventuella fortsatta sessioner.

BOKA SAMTALSTERAPI

> Samtalsterapi


 

Priser samtalsterapi

 • 1 timme
  1 200kr
 • 3 x 1 timme
  3 375kr
 • 10 x 1 timme
  10 900kr