Skip to main content

Samtalsterapi för dig som Högkänslig

Vad är högkänslighet?

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos ca 15-20% av världens befolkning jämt fördelat mellan män och kvinnor. Begreppet HSP (highly sensitive person) myntades 1996 av den amerikanska psykoterapeuten och forskaren Elaine N. Aron. Högkänsliga personer föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet. Det gör att högkänsliga människor är extra mottagliga för intryck, både i sin emotionella och fysiska miljö.

Högkänsliga har en förmåga att lägga märke till mer än andra och bearbetar allt på en djupare nivå. Ofta behöver de därför mer energi och tid för att smälta alla intryck.

Som högkänslig är det inte ovanligt att du genom livet fått kommentarer så som:
”Var inte så känslig.”
”Sluta tänka och analysera så mycket.”
”Äh det där var väl ingenting. Ta det inte så personligt.”

Testa om du är högkänslig

Om du vill läsa mer om högkänslighet och/eller göra att självtest för att få mer klarhet i om du är högkänslig finns mer information på www.hspforeningen.se

Vad är samtalsterapi för högkänsliga och hur går det till?

En terapisession har till uppgift att ge dig konkreta verktyg och effektiva metoder för att kunna använda din sensitiva begåvning till din fördel och se den som en gåva istället för ett hinder.

Varje samtal är ca 60 min och du väljer vid bokningen om du vill samtala på plats på mottagningen på Klostergatan 6 i Växjö eller om du vill samtala via telefon. Denna form av samtalsterapi bygger bland annat på:

 • Känslohantering
 • Tankehantering
 • Energiförståelse
 • Intuitiv vägledning

Inledningsvis vill jag som terapeut lära känna dig som klient lite bättre. Vi samtalar kring vad du har för förväntningar och vad du önskar uppnå med hjälp av samtalen. Genom öppna och ibland utmanande frågor utforskar vi sedan tillsammans de processer som pågår i dig just nu. Vi medvetandegöra eventuella blockeringar, låsningar och ”sanningar” som du lagrat in för att komma djupare in till de bakomliggande orsakerna – det som är kärnan i ditt mående.

Med olika verktyg skapar vi sedan möjlighet att komma vidare och släppa taget om det du inte längre behöver för att istället ge utrymme för det du vill välja mer av.

Vad kan samtalsterapi för högkänsliga vara bra för?

Att få hjälp och stöd att sätta ord på sådant som påverkar dig i en upplevd negativ riktning har
visat sig ha goda effekter för att skapa ett större välmående. Samtalsterapi för högkänsliga är bra för en mängd olika saker så som:

 • Ångest
 • Över- och understimuli
 • Stress
 • Känslan av att ”sitta fast” och inte komma vidare
 • Ätstörningar
 • Draman och trauman
 • Relationsproblematik
 • Starka känslor som t.ex. oro, ilska, sorg, maktlöshet, nedstämdhet

Hur regelbundet bör man gå i samtalsterapi?

Antal terapisessioner skiljer sig åt från person till person samt beroende på djupet och mängden av problematik som finns. En rekommendation brukar vara att initialt boka 3-5 samtal med någon/några veckors intervall för att sedan göra en utvärdering och plan för eventuella fortsatta sessioner.

BOKA SAMTALSTERAPI

> Samtalsterapi


 

Priser samtalsterapi

 • 1 timme
  1 200kr
 • 3 x 1 timme
  3 375kr
 • 10 x 1 timme
  10 900kr